Which Hypernode features would you like to see?

melding krijgen bij X serverload

Is het mogelijk om een api aan te roepen waarbij je de serverload terugkrijgt van je hypernode? Zodoende kan je een systeem bouwen die een alert geeft als de load boven een bepaalde waarde komt.

5 votes
Vote
Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
You have left! (?) (thinking…)
Bernd shared this idea  ·   ·  Flag idea as inappropriate…  ·  Admin →

0 comments

Sign in
(thinking…)
Sign in with: facebook google
Signed in as (Sign out)
Submitting...

Feedback and Knowledge Base